atelierbase-surlelac-marraquexe(1)
atelierbase-surlelac-marraquexe(2)
atelierbase-surlelac-marraquexe(3)
atelierbase-surlelac-marraquexe(4)
atelierbase-surlelac-marraquexe(5)
atelierbase-surlelac-marraquexe(6)
atelierbase-surlelac-marraquexe(7)
atelierbase-surlelac-marraquexe(8)

..

Sur le Lac Masterplan

Location: Marrakesh, Morocco

Program: Peripherical City Expansion MasterPlan

Team: Atelier Base